gayout6

Hotspot Chi tiết Cơ bản

Đính kèm hình ảnh bằng cách kéo và thả hoặc bằng cách chọn chúng.
Kích thước tập tin tối đa cho tải lên là 5MB. Chỉ có Gif, jpg, png, PNG tập tin được phép.
 
Số lượng tối đa của 20 cho phép các tập tin để tải lên đã đạt tới. Nếu bạn muốn tải lên nhiều tập tin bạn phải xóa một trong các tập tin đã được tải lên.
Số lượng tối đa của 20 cho phép các tập tin để tải lên đã đạt tới. Nếu bạn muốn tải lên nhiều tập tin bạn phải xóa một trong các tập tin đã được tải lên.
Kéo hình ảnh đây
Các trường bị thiếu? Bạn cần thêm thông tin? liên hệ với chúng tôi tại: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tùy chọn xuất bản