Gay Quốc gia Rank: 36 / 193

Pride March Adelaide kỷ niệm LGBTIQ + tình yêu, sức mạnh và sự đa dạng của Adelaide mỗi năm với một cuộc hành trình vui vẻ qua các đường phố của Adelaide vào tháng Mười Một.
Các 2022 Pride tháng ba sẽ được tổ chức vào thứ bảy 6 tháng mười một.
Thu thập từ 5: 30pm tại Rymill Park / Murlawirrapurka.
Tháng 3 tại 6: 30pm đến Vườn Tưởng niệm Phụ nữ Tiên phong, qua Rundle St, Frome St, Frome Rd, Victoria Drive và Kintore Ave.

Adelaide Pride March 2022
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Adelaide |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com