Các cá nhân đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT hoặc LGBTQ) ở Alabama phải đối mặt với những thách thức pháp lý và sự phân biệt đối xử mà những người Alabam không phải LGBTQ phải trải qua. Quyền của LGBTQ ở Alabama — thành trì của Đảng Cộng hòa nằm ở cả Deep South và Vành đai Kinh thánh lớn hơn — bị hạn chế so với hầu hết các tiểu bang khác.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính tại Hoa Kỳ | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com