Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Sitges Gay Pride 2023: Antwerp có lẽ là một trong những thành phố cởi mở và khoan dung nhất trên thế giới về quyền đồng tính và acceptation của lối sống đồng tính. Mặc dù đó là một thành phố khá nhỏ (dân số 600.000) nó host nhiều cửa hàng đồng tính, địa điểm và các sự kiện, trong đó nổi tiếng Red & Blue hộp đêm, bay thanh Các Boots và tắt khóa học cuối tuần Antwerp Pride. Một hội đồng các tình nguyện viên tổ chức Antwerp Pride. Mục tiêu của họ là để đoàn kết công tác xã hội và kinh doanh để trình bày Antwerp là thành phố đa dạng với một cảnh đồng tính giàu có.
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Antwerp |
Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com