Gay Nhà nước Rank: 45 / 50

Ủy ban Pride Atlanta là cơ quan phi lợi nhuận lâu đời nhất của Gruzia phục vụ cộng đồng LGBTQ và đóng vai trò là người ủng hộ và tài nguyên cho các cộng đồng giới tính và đa dạng về tình dục ở Atlanta và Đông Nam Hoa Kỳ. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm Lễ hội Pride Atlanta hàng năm và Diễu hành vào tháng 10 cũng như 60 các chương trình giáo dục, xã hội và lịch sử khác mỗi năm và các sáng kiến ​​tái đầu tư cộng đồng.

Mục đích chính của Ủy ban Pride Atlanta, một tổ chức 501 (c) (3), là để thúc đẩy sự thống nhất, khả năng hiển thị và lòng tự trọng giữa đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới và những người kỳ quặc và thúc đẩy một hình ảnh tích cực trong Khu vực Atlanta và khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ thông qua các hoạt động và dịch vụ cộng đồng.

Atlanta Pride 2022
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Atlanta, GA| Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com