Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Lễ hội đầy màu sắc nhất trong năm sẽ bắt đầu như mọi năm với niềm tự hào Mini Kick-Off vào thứ Năm, ngày 5 tháng Năm. Một lần nữa, Thành phố Brussels sẽ được trang hoàng trong màu sắc của cầu vồng xung quanh dự án RainbowCity.Brussel. Năm nay, Pride cũng hợp tác với nhiều diễn viên khác nhau từ thế giới văn hóa để làm nổi bật cộng đồng của chúng ta. Cuối cùng, Cuộc diễu hành và Ngôi làng sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX, nơi các nhà hoạt động, hiệp hội và các đồng minh LGBTI + sẽ cùng nhau đưa ra các yêu cầu và tôn vinh sự đa dạng của chúng tôi.
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Antwerp | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com