Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

BFI Flare: Liên hoan phim LGBTIQ + ở London là sự kiện phim đồng tính dài nhất ở Vương quốc Anh. Nó bắt đầu vào năm 1986 với tên Gay's Own Pictures. Đến lần xuất bản thứ 3, nó đã được gắn thẻ Liên hoan phim Đồng tính nữ và Đồng tính nữ Luân Đôn và kể từ đó đã phát triển trở thành sự kiện điện ảnh LGBTIQ + lớn nhất ở Anh và được mong đợi nhất. Liên hoan đã đổi tên thành BFI Flare vào năm 2014 để phản ánh sự đa dạng ngày càng tăng của các bộ phim, các nhà làm phim và khán giả của nó.

Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở London | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com