Gay Nhà nước Rank: 1 / 50

Niềm tự hào Boston khởi động năm 2023
Để bắt đầu tháng này, Thành phố sẽ thắp sáng Tòa thị chính Boston với màu sắc cầu vồng, sẽ vẫn được thắp sáng trong phần lớn tháng của tháng Sáu. Sẽ có một chương trình nói ngắn gọn bao gồm nhận xét của Thị trưởng và các thành viên cộng đồng LGBTQ + về cam kết công bằng và bình đẳng ở Boston cho tất cả các cộng đồng LGBTQ +.

Sau phần nhận xét, sẽ có các buổi biểu diễn trực tiếp từ các nghệ sĩ LGBTQ + địa phương mang đến một không gian an toàn trong khuôn viên Tòa thị chính, nơi mọi người có cơ hội đến với nhau trong một môi trường nâng cao và thân thiện. Sự kiện khởi động này cũng sẽ giúp tăng cường các sự kiện Pride khác được tổ chức trong suốt tháng.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Boston |  

Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com