Gay Quốc gia Rank: 40 / 193

Budapest Pride 2023
Budapest Pride - Các sự kiện LGBT lớn nhất được tổ chức hàng năm vào tháng 7 tại Budapest kể từ 1997. Trong khi nó có thể không được lớn và vinh quang như niềm tự hào khác ở Mỹ hay châu Âu như Paris, Fort Lauderdale hoặc Lisbon, Budapest Pride là một trong những lớn nhất ở Đông Âu. Càng nhiều về việc đạt được sự bình đẳng xã hội đầy đủ như sự ăn mừng trong sự đa dạng của nó, Pride này có rất nhiều các câu lạc bộ sôi động, một cuộc diễu hành đường phố vui vẻ và các sự kiện liên quan khác.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Budapest |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com