Gay Quốc gia Rank: 36 / 193

Lễ hội Niềm tự hào mùa xuân Canberra là lễ hội niềm tự hào chính thức của Canberra và Lãnh thổ Thủ đô Úc. Đây là một dự án của Canberra Pride từ 1999 với sự kiện được cộng đồng địa phương điều phối.
Trong 2015 Canberra SpringOUT Association được thành lập để đảm bảo sự tích cực và quản trị để sản xuất và cung cấp Lễ hội Pride Springout Canberra được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

Canberra SpringOUT Queer hoan 2021
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Brisbane |


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.