Gay Quốc gia Rank: 21 / 193

Christchurch Pride nhằm mục đích truyền cảm hứng, giáo dục, tưởng nhớ, kỷ niệm và hồi sinh cộng đồng đa dạng của Otautahi / Christchurch. Christchurch Pride, giống như chính Christchurch, đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi rất vui mừng chào mừng chúng tôi là ai, sự đa dạng của chúng tôi và thành phố của chúng tôi, với bạn, bạn bè của bạn và whanau, cũng như tất cả những người ủng hộ và tài trợ tuyệt vời của chúng tôi!
Chúng tôi tổ chức Tuần lễ Pride hàng năm vào cuối mùa hè mỗi năm, kết hợp các sự kiện từ nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng LGBTI * thành một chương trình thú vị cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện một lần trong năm.
Ba mục đích chính của chúng tôi là:
• Để làm lễ kỷ niệm gia đình này
• Làm cho nó bao gồm cho tất cả mọi người
• Để kỷ niệm với niềm tự hào và tầm nhìn

Christchurch Pride 2022
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện tại Ý |

Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.