Cold Bay là một cộng đồng chuyển tiếp chỉ có 108 cư dân thường trú; tuy nhiên, nhiều gia đình trong số những gia đình chuyển tiếp đó lại trở thành thành viên của cộng đồng LGBT. Hầu hết những người đi qua đều làm như vậy cho các công việc không lưu, Khu bảo tồn Động vật Hoang dã và Dịch vụ Thời tiết, và thành phố có thu nhập gia đình trung bình là $ 64,375. Không có gia đình nào sống ở đó sống dưới mức nghèo khổ. Cộng đồng này là một cộng đồng tương đối riêng tư, vì vậy nếu bạn đang cố gắng duy trì chính sách đừng hỏi đừng nói, Cold Bay có thể là cộng đồng dành cho bạn.

Luôn cập nhật các sự kiện đồng tính ở Cold Bay | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com