Việc thiết lập quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) ở bang Connecticut của Hoa Kỳ là một hiện tượng gần đây, với hầu hết các tiến bộ về quyền LGBT diễn ra vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Connecticut là bang thứ hai của Hoa Kỳ ban hành hai đạo luật chính ủng hộ LGBT; bãi bỏ luật sodomy năm 1971 và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính năm 2008. Luật tiểu bang cấm phân biệt đối xử không công bằng trên cơ sở khuynh hướng tình dục và bản dạng giới trong việc làm, nhà ở và nơi ở công cộng, và cả liệu pháp chuyển đổi và phòng chống hoảng sợ đồng tính nam được đặt ngoài vòng pháp luật trong tiểu bang.

Connecticut được coi là một trong những tiểu bang Hoa Kỳ thân thiện với LGBT nhất, vì nó đã sớm thông qua luật về quyền LGBT. Một cuộc khảo sát năm 2017 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng cho thấy 73% cư dân Connecticut ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Cập nhật các sự kiện đồng tính ở Connecticut | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com