Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Cornwall Gay Pride 2023
Trong 15 năm qua, Cornwall Pride đã là một ngọn hải đăng sáng chói về tầm nhìn và nhận thức về LGBTQ + và các cộng đồng bị thiệt thòi trên khắp Cornwall; tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng mặc dù khả năng hiển thị là quan trọng, nhưng sẽ cần nhiều hơn nữa để làm cho Công quốc của chúng tôi trở thành một nơi tốt hơn cho LGBTQ + và những người bị thiệt thòi lớn lên, sống và làm việc tại Cornwall xinh đẹp của chúng tôi. Chúng tôi đang phát động Community Pride, vì chúng tôi tập hợp các cộng đồng lại với niềm tự hào trên khắp 10 thị trấn và thành phố Cornwall. Cùng với cộng đồng của chúng tôi, các tình nguyện viên, đối tác, người ủng hộ, nhà tài trợ, để chia sẻ các giá trị của chúng tôi #LoveWhoYouWantToLove #BeWhoYouWantToBe
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Vương quốc Anh | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com