Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Cumbria Pride 2023
Cumbria Pride là một tổ chức cộng đồng do tình nguyện viên lãnh đạo được thành lập vào năm 2009 nhằm đảm bảo rằng cộng đồng LGBT + của Cumbria và những người ủng hộ cộng đồng được công nhận, tôn vinh và ủng hộ thông qua sự kiện Pride hàng năm. Nhóm của chúng tôi đã cùng nhau mang 'Niềm tự hào' đến Cumbria, để chứng tỏ rằng đây không chỉ là thứ dành cho các thành phố lớn mà còn dành cho các vùng nông thôn và các thị trấn nhỏ! Mục đích của chúng tôi là duy trì sự kiện này hoàn toàn miễn phí. Với tư cách là một ủy ban, chúng tôi cảm thấy điều này quan trọng đối với cộng đồng của chúng tôi để các thông điệp tích cực về hòa nhập có thể đến được với nhiều người nhất có thể. 
â € <
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Vương quốc Anh | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.

Thêm để chia sẻ? (Không bắt buộc)

..%
Không có mô tả
  • Kích thước:
  • Kiểu:
  • Xem trước:
Booking.com