Gay Quốc gia Rank: 125 / 193

Cusco nổi tiếng là thủ đô lịch sử của đế chế Inca từ 1200s cho đến khi 1500s giữa khi người Tây Ban Nha xâm lược. Nó bây giờ bốc thăm phổ biến nhất của Peru, với 2 triệu du khách mỗi năm. Đó là một phải trên hành trình Mỹ Latinh của mọi người cũng như các cơ sở đến thăm Machu Picchu.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính ở Barcelona | 

Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com