Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Cymru Pride 2023
Pride Cymru là một tổ chức từ thiện do tình nguyện viên lãnh đạo, hoạt động nhằm thúc đẩy việc xóa bỏ phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, giới tính, chủng tộc, tôn giáo hoặc khả năng.

Chúng tôi cam kết vận động cho sự bình đẳng và chấp nhận sự đa dạng trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của những người LGBT + trong xã hội và chúng tôi tiếp tục công việc của mình để tạo cơ hội cho những người LGBT + trên khắp xứ Wales kết nối và hỗ trợ lẫn nhau.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Vương quốc Anh | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com