Gay Nhà nước Rank: 4 / 50

DC Black Pride (Washington) 2023: Kể từ khi 1991, DC Black Pride (DCBP) đã được tổ chức hàng năm trong Ngày Quốc tế Tưởng niệm ở thủ đô của Hoa Kỳ - Washington, DC ?? Năm này qua năm, hơn 50,000 nam giới và phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới tham dự DCBP và trải nghiệm văn hóa và lịch sử tuyệt vời của vùng Washington, DC. Những người tham dự chỉ mong đợi những sự kiện xã hội và phi xã hội có chất lượng. DCBP là nguồn cảm hứng cho hàng loạt các sự kiện tự hào hàng năm của Đen LGBT ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Brazil, Châu Phi và Caribê kể từ khi thành lập.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Washington DC | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com