Gay Quốc gia Rank: 10 / 193

 

Sự kiện LGBTI + Pride thay đổi cuộc đời. Họ trao quyền cho mọi người, cho thấy rằng họ được yêu thương, quý trọng, tôn trọng và là một phần của cộng đồng. Và đó là lý do tại sao chúng ta tồn tại - bởi vì những người LGBTI + ở khắp mọi nơi cần biết rằng tất cả chúng ta đều đại diện cho họ, không có ngoại lệ.

Trong ba mươi năm, Hiệp hội các nhà tổ chức Tự hào Châu Âu đã ủng hộ và vận động cho phong trào Tự hào LGBTI + ở Châu Âu. Các thành viên của chúng tôi là các tổ chức Pride tổ chức các sự kiện trong suốt cả năm và chúng tôi có gần 100 tổ chức thành viên tại hơn 30 quốc gia. Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ những người tổ chức Pride trong môi trường thù địch và chúng tôi cấp phép EuroPride cho một thành viên khác nhau mỗi năm.Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Stockholm | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com