Gay Nhà nước Rank: 1 / 50

Gay Ngày Anaheim (Los Angeles) 2023: Days Gay là một trong những sự kiện phổ biến nhất "không chính thức" tại Disneyland, vẽ đám đông hàng năm vào cuối tuần đầu tiên trong tháng Mười. Sự kiện này không được trình bày bởi Disney, Disney và không cung cấp thông tin về các lễ hội, nhưng Disneyland Resort là hỗ trợ của các sự kiện và nhiều khách nó mang lại cho công viên, khách sạn và nhà hàng của mình. Bởi vì đây là một sự kiện không chính thức, các công viên vẫn mở cửa cho công chúng, do đó bạn không cần một vé đặc biệt đến thăm công viên (nhưng có được giảm giá vé quy ước cho những người tham gia có sẵn cho đến tháng mười 3 tại 9: 00 pm).
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Los Angeles, CA | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com