Gay Quốc gia Rank: 21 / 193

Gay Pride Dublin 2021: Là một người một, chúng tôi vượt qua những bất bình đẳng và bất công lễ hội của chúng tôi đã trở thành một kỷ niệm của đa dạng ở Ireland hiện đại, nhưng khi nó bây giờ là nổi tiếng với không khí lễ hội của nó và hào nhoáng, chúng tôi đã không thay đổi. Đánh dấu và có lúc bị ám ảnh bởi những ngày quan trọng, một số để kỷ niệm và ngày càng nhiều hơn để ăn mừng, Dublin LGBTQ Pride vẫn giữ ý tưởng và lý tưởng đó. Chúng tôi là một nhóm phiến quân người về 40 năm trước quyết định chúng tôi sẽ không giấu lặng lẽ và cho phép bản thân hoặc bạn bè của chúng tôi được phân biệt đối xử hoặc bị áp bức và những người mỗi năm một lần, vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng Sáu, để các đường phố để nhắc nhở chính mình và thế giới rằng cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng phải tiến vào.
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Dublin |


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.