Cư dân LGBT ở bang Georgia của Hoa Kỳ được hưởng hầu hết các quyền và tự do như những người Georgia không phải LGBT. Quyền của LGBT trong tiểu bang đã xảy ra gần đây, với hầu hết các cải thiện xảy ra từ những năm 2010 trở đi. Hoạt động tình dục đồng giới là hợp pháp từ năm 1998 và hôn nhân đồng giới là hợp pháp từ năm 2015. Ngoài ra, thành phố lớn nhất bang Atlanta, có cộng đồng LGBT sôi nổi và tổ chức cuộc diễu hành Tự hào lớn nhất ở Đông Nam. [1] Luật chống tội phạm thù địch của tiểu bang, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 2020 năm XNUMX, bao gồm rõ ràng khuynh hướng tình dục.

Cập nhật các sự kiện đồng tính ở Georgia | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com