Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Gloucestershire Pride 2023
Niềm tự hào ở Gloucestershire tôn vinh những người LGBTQ + của Gloucestershire; các chiến dịch vì sự tiến bộ của cuộc sống LGBTQ + và kết nối cộng đồng của chúng tôi thông qua các sự kiện địa phương và lễ kỷ niệm Pride hàng năm của chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn giải quyết vấn đề phân biệt đối xử liên quan đến chứng kỳ thị đồng tính, chứng sợ sinh đôi và chứng sợ người đồng tính trong khi vận động vì sự tiến bộ và chấp nhận cho cả cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi đam mê bình đẳng và đa dạng và tin tưởng vào một xã hội công bằng, nơi tất cả các cá nhân LGBTQ + có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về các vấn đề LGBTQ + bằng cách cung cấp thông tin, giáo dục và giải trí trong một môi trường an toàn và thân thiện.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Vương quốc Anh | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com