Gay Quốc gia Rank: 109 / 193

Mặc dù đồng tính luyến ái là hợp pháp đối với những người trên 18 tuổi, nhưng thực tế là Guatemala là một quốc gia chủ yếu theo Công giáo và xã hội bảo thủ, không hoàn toàn chấp nhận cộng đồng LGBTQ.
Bạn sẽ tìm thấy khung cảnh đồng tính sống động nhất của Guatemala ở thủ đô, nơi có nhiều quán bar đồng tính và lễ hội Pride hàng năm.

Cập nhật các sự kiện đồng tính ở Guatemala | 

 

Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.