Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Guelph Pride tôn vinh sự đa dạng, giáo dục và khả năng hiển thị trong cộng đồng 2SLGBTQI + và hơn thế nữa. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách liên tục ủng hộ khả năng tiếp cận và tính hòa nhập thông qua sự tự phản ánh, sáng tạo và hiểu biết về lịch sử cơ bản của chúng tôi. Guelph Pride cam kết tạo ra sự thân thuộc, an toàn, văn hóa và sự thoải mái cho những người 2SLGBTQI + ở Guelph và hơn thế nữa.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Canada |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com