Haifa là viên ngọc ẩn cho các du khách đồng tính. Chúng ta đã biết rằng Israel là nhà của một số trong những kẻ nóng nhất và năng động nhất trên thế giới, vì vậy nó rất hữu ích để tìm Haifa là một thành phố nhỏ với một cuộc sống về đêm lớn! Khu vực này của thế giới là những gì thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Hãy đối mặt với nó -Haifa là nơi lựa chọn du lịch lịch sử tuyệt vời, không đề cập đến mà thành phần văn hóa có thể được kinh nghiệm như không có khác. Ngoài ra, đây là một trong những khoan dung nhất của Trung Thôn Đông, vì vậy đến Haifa và được chuẩn bị để tiệc tùng. Nằm trên vịnh gần một cảng biển lớn, các sự kiện niềm tự hào đồng tính hàng năm thu hút hơn vui chơi 2,000. công bằng xã hội là những gì được phát huy ở đó, và những nỗ lực đã được đền đáp. Ngoài ra, hãy tìm đồ uống và kẻ galore tại Syncopia Bar, và tỏ lòng tôn kính đối với nhiều khách sạn theo định hướng đồng tính và các câu lạc bộ để làm cảnh quan của thành phố là tốt.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính ở Haifa |

Sự kiện Mega sắp tới


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com