Gay Nhà nước Rank: 4 / 50

International Mr Leather (Chicago) 2021: International Mister Leather (IML) là một cuộc thi quốc tế, mặc dù phần lớn là của Mỹ, hội nghị và cuộc thi của các nhà da được tổ chức hàng năm vào tháng 5 kể từ 1979 ở Chicago, Illinois. Hội thảo International Mister Leather là một sự kiện nhiều ngày và hoạt động để công nhận International Mister Leather. Các sự kiện quan tâm được chia sẻ, chẳng hạn như diễn giả, xã hội, tiệc khiêu vũ theo chủ đề và thị trường đồ da là một phần trong đó các đối thủ được biết đến bởi ủy ban đánh giá và những người đam mê, bao gồm cả cộng đồng BDSM, có thể chia sẻ kinh nghiệm.
IML là một sự phân biệt được quốc tế công nhận với một mối quan hệ không chính thức với cách các thí sinh đủ điều kiện: thí sinh phải là người chiến thắng trong cuộc thi cấp dưới của một quán bar, cuộc thi da địa phương hoặc khu vực hoặc được tài trợ bởi một quán bar liên quan đến da, hay tổ chức.
Tiền thân của cuộc thi là cuộc thi bar "Mr. Gold Coast" của 1970s được tổ chức tại quán bar da Gold Coast của Chicago, thuộc sở hữu của Chuck Renslow và đối tác lúc đó của ông, Dom Orejudos. Cuộc thi "Mr. Gold Coast" đã trở thành một trong những chương trình khuyến mãi phổ biến nhất của quán bar, khiến nhu cầu định vị cuộc thi đến một địa điểm lớn hơn (1979) và đổi tên thành International Mr. Leather. Cuộc thi Mbl Bootblack quốc tế đã được thêm vào (1993) vào chương trình IML. Bảo tàng và Lưu trữ Da đã đặt IML vào một ủy thác (Tháng 5 2009) với lợi nhuận sự kiện để mang lại lợi ích cho bảo tàng.

IML đã thiết lập (Tháng 7 năm 2010) chính sách tham gia thị trường da IML sẽ loại trừ "bất kỳ tổ chức nào khuyến khích mua bán hoặc phân phối / bán bất kỳ hàng hóa nào có xu hướng quảng cáo hoặc ủng hộ barebacking".
Trong 2010 IML được giới thiệu vào Đại sảnh Vinh danh Gôn Gay và Lesbian ở Chicago.

Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Chicago, IL |


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.