gayout6

Nó có vẻ lạ lẫm để đánh đồng Israel, quê hương của Đất Thánh và một số nhóm tôn giáo sùng đạo nhất trên thế giới, với một môi trường sôi động và hiếu khách đối với người đồng tính để thưởng thức. Đó là, tuy nhiên, thực tế. Israel là quê hương của nhiều thành phố lịch sử nhất và giàu văn hóa và thị trấn trên thế giới, mỗi trong số đó đã phát triển ngày càng khoan dung của cảnh đồng tính trong những thập kỷ gần đây. Bắt đầu từ Tel Aviv, người đồng tính sẽ tìm thấy thành phố này là điểm đến đồng tính phổ biến và lên và sắp tới cho khách du lịch trong khu vực và xa hơn nữa. Thành phố có những bãi biển đầy nắng tận hưởng từng ngày, và các bên và các khu vực bay đường đồng tính đến thăm ban đêm. Đối với du lịch văn hóa, có rất nhiều bảo tàng và các trang web khảo cổ học cổ đại để khám phá khắp nơi trên đất nước. Thời tiết tuyệt vời quanh năm, những người đồng tính từ khắp nơi trên thế giới thường xuyên ghé thăm đất nước, vì vậy có rất nhiều cho tất cả mọi người tham gia và thưởng thức. Các thành phố lớn được biết đến là dãi nhất để cảnh đồng tính Tel Aviv, Jerusalem và Haifa.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính tại Israel | 
Quyền của người đồng tính ở Israel - Ghé thăm các quốc gia ủng hộ cộng đồng người đồng tính
Đồng tính hoạt động tình dục hợp pháp
tuổi bình đẳng của sự đồng ý
luật chống phân biệt đối xử trong việc làm
luật chống phân biệt đối xử trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ
luật chống phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực khác
Hôn nhân đồng tính Không
Công nhận cặp vợ chồng đồng tính
thông qua con riêng của các cặp vợ chồng đồng tính
áp dụng chung của các cặp vợ chồng đồng tính
Người đồng tính, đồng tính nữ và lưỡng tính cho phép để phục vụ trong quân đội
Chuyển giới được phép phục vụ trong quân đội
Quyền thay đổi giới tính pháp lý
đẻ thuê thương mại cho các cặp vợ chồng đồng tính nam


 • If you're a gay traveler planning to visit Israel here are some recommendations and tips to make the most of your trip;

  1. Explore Tel Aviv; Known as the "Gay Capital of the Middle East " Tel Aviv offers a lgbtq+Q+ scene. You'll find plenty of bars, clubs and events to enjoy. Don't forget to join the Pride Parade in June which attracts participants, from over the world.

  2. Experience the Nightlife; Tel Avivs Rothschild Boulevard, Florentin and Dizengoff Street are home to gay venues. Consider checking out Shpagat for a laid back bar experience or Apolo for a dance club night.

  3. Enjoy the Beaches; Hilton Beach in Tel Aviv is particularly popular among the lgbtq+Q+ community. It's a place to relax, socialize and soak up the Mediterranean sun.

  4. Discover Jerusalems lgbtq+Q+ Scene; While not as prominent as Tel Avivs scene Jerusalem does have a growing community with some establishments worth visiting. Video Pub and Mikveh Bar cater specifically to lgbtq+Q+ individuals.

  5. Stay at Accommodations; Many hotels across Israel are welcoming to lgbtq+Q+ guests. There are also accommodations that specifically cater to this community. Consider options like Rothschild 22 or Vera in Tel Aviv or The Arthur Hotel, in Jerusalem.

  6. Enjoy your trip. Immerse yourself in Israels inclusive atmosphere!Here are some suggestions, for immersing yourself in the lgbtq+Q+ community while visiting Israel;

  7. Utilize lgbtq+Q+ apps and resources; Connect with the lgbtq+Q+ community using popular apps like Grindr, Scruff and Atraf. In addition websites like Gay Tel Aviv Guide can provide you with the information on events and venues.

  8. Explore lgbtq+Q+ film festivals; Both Tel Aviv and Jerusalem host lgbtq+Q+ film festivals. TLVFest takes place in Tel Aviv during June while the Jerusalem Film Festival usually occurs in July.

  9. Dive into lgbtq+Q+ history in Israel; The Aguda, Israels lgbtq+Q+ Task Force, operates a community center in Tel Aviv that offers resources and educational materials on lgbtq+Q+ history and culture within Israel.

  10. Visit Eilat; This charming Red Sea resort town is renowned for its beaches and coral reefs. Although Eilat has a lgbtq+Q+ scene there are occasional gay parties and events to enjoy.

  11. Discover inclusive religious spaces; The Jerusalem Open House for Pride and Tolerance provides an environment for those in exploring Jewish religious practices from an lgbtq+Q+ inclusive perspective.

  12. Consider joining an lgbtq+Q+ friendly group tour; Companies such as Outstanding Travel and Gayway offer group tours specifically tailored to meet the needs of lgbtq+Q+ travelers across destinations, throughout Israel.

  13. Connect with organizations; Reach out to lgbtq+Q+ groups, like the Aguda or Jerusalem Open House to engage with activists in your area and stay updated on the news and issues impacting the lgbtq+Q+ community in Israel.

  14. Immerse yourself in Gay Pride Week; Plan your visit around Tel Avivs Gay Pride Week, which features a variety of events, parties and cultural activities leading up to the Pride Parade.

  15. Indulge in delights; Discover lgbtq+Q+ friendly eateries scattered across Tel Aviv and Jerusalem. Some top recommendations include M25 located within Tel Avivs Carmel Market well as Café Kadosh nestled within Jerusalem.

  16. Explore the thriving arts scene; Tel Aviv is renowned for its flourishing arts scene, boasting galleries, museums and captivating street art. Don't miss out on visiting attractions like the Eretz Israel Museum or the Tel Aviv Museum of Art. For an experience consider joining a street art tour in Florentin—a neighborhood, within the city.

Gayout Xếp hạng - từ 1 xếp hạng.

Thêm để chia sẻ? (Không bắt buộc)

..%
Không có mô tả
 • Kích thước:
 • Kiểu:
 • Xem trước:
Booking.com