Nhiều người biết Jerusalem là thành thánh cho một số các tôn giáo lớn của thế giới, nhưng có nhiều hơn nữa xảy ra ở đó hơn đáp ứng mắt! Hiện nay có một sự kiện Gay Pride hàng năm tiếp tục phát triển mỗi năm, và bây giờ thường được chấp nhận cho các đối tác cùng giới để công khai tham gia vào đảng và lui quanh thành phố. Đối với những người mong muốn một đêm đi chơi với anh chàng chỉ, người ta có thể đi đến Video Pub và tận hưởng nội dung trái tim của họ. Ngoài ra còn có nhà hát phê Lev Smadar, mà là ở trung tâm của các Colony Đức, và được biết đến là một hangout đồng tính nam và đồng tính nữ thường xuyên. Ngoài ra, thưởng thức tất cả những Jerusalem cung cấp và cảm thấy tự do để là chính mình, nói dè dặt, trong một trong các lĩnh vực tình dục chịu hơn bên ngoài châu Âu.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính ở Jerusalem |


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com