Gay Quốc gia Rank: 64 / 193

Kansai Cầu vồng Pride (Osaka) 2022
Rainbow Festa! 2022 Kansai Rainbow Parade là một sự kiện có nhiều người tham gia từ khắp Nhật Bản và nước ngoài, chủ yếu là người thiểu số giới tính và cư dân địa phương sống ở Kansai (kết quả năm 2019: bị hủy vào ngày đầu tiên, 10,000 người vào ngày thứ hai). .
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com