Một số người ghét nó, nhưng những người yêu thích Los Angeles - thực sự thích nó. Nếu bạn có thể xử lý giao thông, rám nắng và "kinh doanh", bạn có thể có một thời gian tuyệt vời trong khung cảnh đồng tính của LA. A phải cho bất kỳ du khách đồng tính trong khu vực là Tây Hollywood - một thành phố tự trị đồng tính ngay tại trung tâm của LA. Với 40 phần trăm công dân của mình nhận là gay, WeHo là trong thực tế các thành phố gay nhất trong cả nước. LA tự hào có một số gay mũ trùm khác lớn ', từ túi của Silver Lake để hỗn hợp nhiều hơn và hợp thời trang Mt. Washington và Los Feliz.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính ở Los Angeles, CA |


Xếp hạng Gayout - từ 1 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com