Gay Quốc gia Rank: 64 / 193

Manila Metro Pride 2023
Metro Manila Pride March and Festival là một sự kiện Tự hào hàng năm, không gian mở, có trụ sở tại Metro Manila, Philippines.
Là một cuộc biểu tình công khai và bày tỏ niềm vui, sự kiện này vừa là một lễ kỷ niệm vừa là một cuộc biểu tình của quần chúng. Mỗi năm, chúng tôi tôn vinh cộng đồng LGBTQIA + của Philippines bằng cách tạo ra một không gian thúc đẩy và khuyến khích chúng tôi tập hợp lại với nhau để thách thức các thể chế của Philippines bằng cách kêu gọi thay đổi triệt để. Sự kiện thường niên nhằm tăng cường cảm giác thân thuộc và đoàn kết giữa những người LGBTQIA +.
Mỗi năm, chúng tôi tập hợp các cá nhân, tổ chức và cộng đồng không chỉ kêu gọi bình đẳng mà còn vì công lý cho cộng đồng LGBTQIA + ở Philippines.
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Manila | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com