Gay Nhà nước Rank: 17 / 50

Miami Beach Gay Pride 2023: Nhiệm vụ của Bãi biển Miami Gay Pride là để mang lại cùng các thành viên của các đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, và cộng đồng chuyển giới, bạn bè, đồng minh, và những người ủng hộ tại lễ kỷ niệm của tinh thần độc đáo và nền văn hóa của cộng đồng LGBTQ. Miami Beach Gay Pride tổ chức miễn phí, an toàn, sự kiện chất lượng, khối lượng hấp dẫn được mở cho tất cả, bao gồm cả các cuộc diễu hành hàng năm và lễ hội, có tính năng gian hàng cộng đồng và khu vực triển lãm, các giai đoạn với vui chơi giải trí, ăn uống nhà cung cấp và các khu vui chơi dành cho gia đình an toàn . Ngoài ra, Miami Beach Gay Pride sản xuất các sự kiện và hoạt động giáo dục, văn hóa và vui chơi giải trí trong suốt sự kiện năm và biện pháp chính thức Pride liên quan để tạo ra một kinh nghiệm thật sự mừng cho cả cộng đồng.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Miami, FL |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com