Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Liên hoan Midsumma 2022
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các sự kiện ở Úc |

Các sự kiện hàng năm của LGBTQIA hàng đầu tại các thành phố lớn nhất của Úc thường kéo dài hai đến ba tuần, với Gay Mardi Gras ở Sydney và Lễ hội Lễ hội Adelaide là sự kiện nổi tiếng nhất trong số này. Lễ hội Midsumma yêu quý của Melbourne diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2, qua 20, 10, thu hút hàng chục ngàn người tham gia từ cộng đồng LGBTQIA rộng lớn của Melbourne, từ khắp nơi trên khắp nước Úc, và ngày càng tăng trên khắp thế giới. Hiệp hội doanh nghiệp đồng tính của thành phố đã bắt đầu lễ hội ở 2022 để chào mừng nghệ thuật và văn hóa của cộng đồng người dân Melbourne.

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.