Gay Quốc gia Rank: 64 / 193

Milano Pride trước hết là sự thể hiện niềm tự hào của người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới, vô tính, khác giới và đồng tính: một lễ kỷ niệm đặc biệt về quyền tự do có được nhờ sự kết hợp của các văn phòng công, hiệp hội và doanh nghiệp cũng như sự tham gia của hàng nghìn của người.

Nó được tổ chức bởi Ủy ban Tự hào của CIG Arcigay Milano phối hợp với các hiệp hội của Rainbow Coalition. Milano Pride là một phần của Onda Pride, một phong trào hợp nhất tất cả các Pride của Ý.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện tại Ý | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com