Quê hương của Giám đốc điều hành Apple đồng tính công khai Tim Cook, Mobile thực sự đi đầu trong nhiều nỗ lực chính trị LGBT. Chính thành phố là một trung tâm cho các gia đình đang nuôi con nhỏ. Cornerstone MCC là nơi tôn thờ công khai thân thiện với người đồng tính nam và LGBT. Thành phố cũng chính thức được xếp hạng là thành phố số một ở Alabama cho cộng đồng LGBT bởi Chỉ số Bình đẳng Thành phố năm 2013. Liên minh song tính đồng tính nữ tại Đại học Nam Alabama có thể cung cấp gia sư cho con bạn và là trung tâm hoạt động nếu bạn muốn trực tiếp tham gia vì chính quyền LGBT.

Các vùng lân cận trong Mobile bao gồm từ các bất động sản nông thôn rộng lớn đến các khu phát triển cách nhau một mẫu Anh. Toàn bộ khu vực này thân thiện với vật nuôi.

Luôn cập nhật các sự kiện đồng tính trong Điện thoại di động | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com