Gay Nhà nước Rank: 23 / 50

New Hope Gay Pride 2021: Cuộc diễu hành Pride hàng năm Nó thể hiện sự đa dạng của chúng tôi bằng cách biểu diễn các ban nhạc đầy màu sắc, nổi và các đoàn kịch đặc biệt, trong khi kết hợp các tổ chức dịch vụ, chính trị, thanh thiếu niên, trường học và nhà thờ. Từ trưa đến 1: 00 chiều tất cả những người này "dẫm vớt đồ đạc của họ" qua thành phố, với sự nhiệt tình, ồn ào, chân thành và vui vẻ đơn giản. Đó là một bữa tiệc do NHC cung cấp, nhưng lời mời đó dành cho tất cả mọi người.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở New Hope, PA |
Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.