Gay Nhà nước Rank: 1 / 50

Phoenix Pride tự hào là nhà sản xuất của “Hội chợ đường phố vĩ đại nhất Arizona”, Lễ hội cầu vồng. Lễ hội Cầu vồng & Hội chợ Đường phố hàng năm là dịp tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng LGBTQ +. Sự kiện được tổ chức tại Công viên Quảng trường Di sản lịch sử ở Downtown Phoenix. Mỗi năm, Lễ hội Cầu vồng thu hút hơn 25,000 bạn bè, gia đình và đồng minh. Lễ hội Cầu vồng là sự kiện LGBTQ + lớn thứ 2 ở bang Arizona, chỉ đứng thứ 2 sau Lễ hội Phoenix Pride.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Los Angeles, CA | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com