Gay Quốc gia Rank: 15 / 193

Hồng Hồ Liên hoan Wörthersee 2023
Lễ hội Pink Lake LGBTQ * đã là sự hội tụ quốc tế của cộng đồng Wörthersee trong hơn mười năm.

Với những điểm nổi bật mới nhưng màn hình cũ đã được kiểm chứng, các buổi biểu diễn trực tiếp, DJ và các nữ hoàng nhạc kéo sẽ truyền cảm hứng cho khách mỗi năm một lần nữa.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Wörthersee |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com