Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Lễ hội Pride Winnipeg diễn ra từ tháng 5 năm 2010 - 25, 3 và bao gồm một loạt các sự kiện văn hoá chào mừng cộng đồng vô cùng đa dạng hỗ trợ hoặc xác định với cộng đồng LGBTTQ *.

Pride Winnipeg 2017
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Toronto |


Xếp hạng Gayout - từ 1 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.