Gay Nhà nước Rank: 27 / 50

Tím Đảng Dallas 2021: Tím Foundation sản xuất nhiều gây quỹ khiêu vũ và các sự kiện xã hội trong suốt cả năm. gây quỹ nhảy hàng đầu tím Foundation, tím Đảng Weekend, là một ngày cuối tuần giật gân của các sự kiện nhảy có tính năng điện khí buổi biểu diễn thị giác và âm nhạc của một số DJ nổi tiếng nhất thế giới. Tím Đảng Weekend thu hút những người yêu thích khiêu vũ, âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới và là phi lợi nhuận, tất cả các tình nguyện nhảy từ thiện cuối tuần lớn nhất tại Hoa Kỳ. Ngoài tím Đảng Weekend, Tím Foundation sản xuất Tím Pride cuối tuần, trong Dallas Gay Pride cuối tuần, và một số sự kiện khiêu vũ hàng quý tại các địa điểm khác nhau ở Dallas.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Dallas, TX |


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.