Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Regina: Queen Thành phố Pride 2021
Trang web chinh thưc
Lễ hội được tổ chức bởi Regina Pride và các tổ chức cộng đồng khác, tập trung vào việc làm nổi bật văn hóa, lịch sử, thành tựu và cuộc đấu tranh của chúng ta.
Mỗi sự kiện cố gắng giáo dục, giải trí và thông báo cho những người tham gia về cộng đồng đa dạng về giới tính và giới tính của chúng tôi.
Lễ hội Nữ hoàng Thành phố được tổ chức trong tháng 6, cùng với Prince Albert Pride, Saskatoon Pride, Moose Jaw Pride và Southwest Saskatchewan Pride. Những lễ hội này diễn ra trong "Pride Month" của Saskatchewan, như được tuyên bố bởi chính phủ Saskatchewan mỗi năm.

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Canada |
Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.