Gay Quốc gia Rank: 64 / 193

Roma Pride 2023
Roma Pride đã viết một bức thư ngỏ cho cộng đồng LGBTQIA + để nói về tình hình không chắc chắn hiện tại liên quan đến Pride 2021. Trong nhiều tháng, Circolo Mario Mieli, cùng với các thực tế điều phối Roma Pride, đã cố gắng xây dựng một Niềm tự hào tuyệt vời cho toàn thể LGBTQIA + cộng đồng, cởi mở, không tôn trọng, dễ tiếp cận, như bản chất của nó, nhưng cũng an toàn trong trường hợp khẩn cấp chưa kết thúc. Ngay từ đầu, điều cần thiết là đảm bảo tổ chức một sự kiện mở cho tất cả mọi người
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện tại Ý | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com