Gay Quốc gia Rank: 57 / 193

Romania hiện đại là sự kết hợp giữa những ý tưởng tự do mới chống lại truyền thống nông thôn bảo thủ dày đặc. Đối với cộng đồng LGBT, cuộc xung đột có ý nghĩa quan trọng khi Romania chuyển sang một thế kỷ mới, một nền kinh tế mới và những ảnh hưởng mới từ Liên minh châu Âu với các chính sách ủng hộ đồng tính ủng hộ. Cuộc xung đột văn hóa khó khăn được dẫn dắt bởi một số ít các nhà hoạt động LGBT táo bạo quyết tâm theo đuổi “Cuộc sống đồng tính ở Romania” trong tương lai cởi mở và tự do hơn cho bản thân và tất cả đồng tính nam và đồng tính Rumani.


Luôn cập nhật các sự kiện đồng tính ở Romania |


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com