Tâm chấn của xã hội đồng tính Mỹ, San Francisco là nơi đầu tiên trong suốt đồng tính của quốc gia đã chọn chính thức (Harvey Milk), các nguyên của banner cầu vồng, và vị trí chính trong các quốc gia nơi mà hôn nhân đồng tính trở thành một thực tại trong 2004, khi sau đó -Mayor Gavin Newsom đã làm cho nó chính thức vào cuối tuần Valentine. Một phần lớn các thanh đồng tính của thành phố được tập hợp trong Castro, nhưng cảnh một lần căng thẳng cũng đã hóa ra là đồng nhất hơn, đặc biệt là kể từ khi Giám sát viên Scott Weiner làm quen ban hành với cuộc tẩy chay trần truồng và theo cách này theo đuổi đi những nudists ngớ ngẩn người sử dụng để chơi ở Jane Warner Plaza, vào cuối F-Market.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính ở San Francisco, CA |
Xếp hạng Gayout - từ 6 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com