Thượng Hải Pride 2021
Trang web chinh thưc

Chúng tôi rất vui mừng được kết nối cộng đồng một lần nữa xung quanh các bộ phim LGBTQ khi chúng tôi kỷ niệm những năm 10 của ShanghaiPRIDE - và những năm 10 chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi.
Thành phần điện ảnh của liên hoan phim đã đi một chặng đường dài, phát triển từ một đêm phim đơn đến một lễ hội đầy đủ để hỗ trợ các nhà làm phim Trung Quốc đang nổi lên trong khi vẫn đưa những bộ phim kỳ lạ quốc tế tiên tiến đến Thượng Hải.

Vẫn cập nhật với các sự kiện |
{} EndIfMobile
Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.