Gay Nhà nước Rank: 1 / 50

Oslo Pride là lễ kỷ niệm tình yêu đồng loại và sự đa dạng lớn nhất của Na Uy. Một lễ hội kéo dài mười ngày, nơi tất cả mọi người có thể trở thành chính xác của họ. Năm 2022, là năm văn hóa Skeivt đánh dấu 50 năm kể từ khi đồng tính luyến ái bị loại bỏ ở Na Uy. Chúng tôi mong chờ lễ kỷ niệm đáng tự hào mọi thời đại ở Oslo!
Trang web chinh thưc

Luôn cập nhật các biến cố ở Oslo | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com