Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Star City Pride LINCOLN 2022
Star City Pride là một tổ chức phi lợi nhuận (501c3) được thành lập vào năm 2006. Tổ chức LGBTQIA + Pride hoàn toàn tình nguyện, dựa trên cộng đồng này nằm ở Lincoln, Nebraska. Sứ mệnh của chúng tôi là giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận thức về việc tiếp tục đấu tranh vì quyền của LGBTQIA +. Chúng tôi chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện Lễ hội Tự hào Thành phố Ngôi sao và Lễ diễu hành Hàng năm của Lincoln. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách tổ chức một số sự kiện gây quỹ giáo dục vui nhộn, bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp địa phương và những người ủng hộ.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện trong Vương quốc Anh |

 Xếp hạng Gayout - từ 1 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com