Gay Quốc gia Rank: 36 / 193

Sydney Mardi Gras là lễ kỷ niệm vui vẻ và ngoạn mục nhất trên thế giới về niềm tự hào của LGBTQI.
Sydney Mardi Gras thu hút hơn 20,000 du khách quốc tế và quốc tế mỗi năm, những người đã thưởng thức một loạt các sự kiện khác nhau và thú vị cũng như ngâm mình trong không khí và thưởng thức môi trường xung quanh biểu tượng của Sydney và New South Wales.

Sydney LGBT Mardi Gras 2022
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Sydney |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.