gayout6

Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng các GayOutdịch vụ .com và trang web.

Sự chú ý của Khách hàng đặc biệt hướng đến các khoản 4, 5, 8 & 9. 

 

1. sự giải thích

 

1.1 Trong các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản"): "Thỏa thuận" có nghĩa là sự đồng ý của Khách hàng về việc sử dụng Dịch vụ và thanh toán các khoản Phí tuân theo các Điều khoản này hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản; "Phí" có nghĩa là GayOut.com's (Ticket Out LTD.) tính phí Dịch vụ theo thỏa thuận giữa các bên bằng văn bản vào từng thời điểm; “Khách hàng” là người mà GayOut.com đang cung cấp Dịch vụ theo các Điều khoản này; "Dữ liệu" có nghĩa là dữ liệu bán vé do quá trình xử lý giao dịch của GayOut.com (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm); "Sở hữu trí tuệ" có nghĩa là bất kỳ và tất cả bằng sáng chế, bản quyền (bao gồm cả bản quyền trong tương lai), quyền thiết kế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, bí mật thương mại, bí quyết, quyền cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ quyền nào đã nói ở trên và tất cả các quyền có tính chất tương tự có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới trong hoặc phát sinh từ GayOutmô hình kinh doanh .com, Tài liệu, Nhãn hiệu Thương mại hoặc việc cung cấp Dịch vụ. "Tài liệu" bao gồm, ngoài tài liệu bằng văn bản, Dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phần mềm máy tính (bao gồm cả Phần mềm), thiết kế, bản vẽ, tranh ảnh hoặc hình ảnh khác (dù là tĩnh hay động), Trang web, âm thanh hoặc bất kỳ bản ghi nào khác của bất kỳ thông tin nào dưới mọi hình thức; "Người tiêu dùng" có nghĩa là những cá nhân đã đặt mua vé thông qua GayOuthệ thống .com; "Dịch vụ" có nghĩa là việc cung cấp các GayOutphần mềm và dịch vụ thương mại điện tử .com, theo đó (i) GayOut.com cung cấp các dịch vụ, theo đó mọi người có thể đặt vé điện tử (email hoặc SMS) cho một sự kiện từ Khách hàng, trong đó thanh toán được xử lý bởi bên thứ ba (ii) GayOut.com cung cấp Phần mềm để truy cập dữ liệu bán vé được thu thập; "Trang web" có nghĩa là GayOuttrang web của .com mà Dịch vụ có thể được truy cập từ đó; "Phần mềm" có nghĩa là GayOutphần mềm bán hàng, quản lý và thao tác thương mại điện tử của .com được cung cấp để sử dụng bởi GayOut.com cho Khách hàng qua internet như một phần của Dịch vụ; " GayOut.com" có nghĩa là Ticket Out Ltd. (số công ty: 515380939, đăng ký tại Israel) có văn phòng đăng ký tại Tầng 9, 13 Tuval Street, Ramat Gan, Israel; và "Trade Mark" có nghĩa là "GayOut.com" nhãn hiệu và biểu trưng thương mại chưa đăng ký và bất kỳ đăng ký nào trong tương lai đối với một trong hai nhãn hiệu này hoặc bất kỳ nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký tương tự nào ở bất kỳ đâu trên thế giới.

 

1.2 Bất kỳ tham chiếu nào trong các điều khoản này để viết hoặc các biểu thức liên quan bao gồm tham chiếu đến e-mail, thông tin liên lạc qua các trang web và các phương tiện giao tiếp có thể so sánh. 

 

1.3 Các tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ mang tính tiện lợi và không ảnh hưởng đến cách diễn giải của chúng. 

 

1.4 Các từ "bao gồm" hoặc "bao gồm" được hiểu là không giới hạn các từ sau đây. 

 

1.5 Trừ trường hợp bối cảnh yêu cầu khác thì số ít bao gồm số nhiều và ngược lại; một tham chiếu đến một giới tính bao gồm tất cả các giới tính; từ thể hiện người bao gồm doanh nghiệp, tổng công ty và ngược lại. 

 

1.6 Tham chiếu đến bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản theo luật định nào bao gồm việc tham chiếu đến điều lệ hoặc quy định theo luật định theo thời gian được sửa đổi, gia hạn hoặc ban hành lại. 

 

1.7 Mọi tham chiếu đến một điều khoản pháp lý của Anh đối với bất kỳ hành động, biện pháp khắc phục, phương pháp xử lý tư pháp, tài liệu pháp lý, địa vị pháp lý, tòa án, chính thức hoặc bất kỳ khái niệm pháp lý hoặc điều gì sẽ đối với bất kỳ quyền tài phán nào khác ngoài Israel, được coi là bao gồm tham chiếu đến những gì gần như gần đúng nhất trong phạm vi quyền hạn đó đối với thuật ngữ pháp lý của Israel. 

 

1.8 Bất kỳ nghĩa vụ tiêu cực nào được áp dụng cho bất kỳ bên nào đều được hiểu là nếu đó cũng là nghĩa vụ không cho phép hoặc bị hành động hoặc điều đang được đề cập và bất kỳ nghĩa vụ tích cực nào được áp dụng cho bất kỳ bên nào cũng được hiểu là nó cũng là nghĩa vụ phải mua hành động hoặc điều được đề cập được thực hiện. 

 

1.9 Tham chiếu đến các điều khoản, trừ khi có quy định khác, là các tham chiếu đến các điều khoản của Thỏa thuận này. 

 

2. Cung cấp Dịch vụ & Hỗ trợ

 

2.1 Tùy thuộc vào việc chấm dứt sớm hơn theo các Điều khoản này, GayOut.com sẽ cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng trong suốt thời gian của Thỏa thuận này và sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để cung cấp Dịch vụ một cách chuyên nghiệp. 

 

2.2 GayOut.com sử dụng một bên thứ ba để: lưu trữ Trang web, Phần mềm và Dữ liệu và để cung cấp các dịch vụ liên lạc. Bên thứ ba đó cam kết cung cấp dịch vụ của mình bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn ngành. Tất cả các bên đều dựa vào dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông khác. Theo đó, GayOut.com không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc việc gửi hoặc e-mail hoặc tin nhắn văn bản SMS sẽ không bị chậm trễ. 

 

2.3 GayOut.com sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ đều thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ Dữ liệu. 

 

2.4 Thỉnh thoảng có thể phải tạm dừng Dịch vụ để tiến hành bảo trì thiết bị; đình chỉ như vậy sẽ được hạn chế. Tuy nhiên, Dịch vụ cũng có thể bị tạm ngừng (toàn bộ hoặc một phần) khi GayOut.com hoặc máy chủ lưu trữ bên thứ ba có nghĩa vụ tuân thủ lệnh, hướng dẫn hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền khác hoặc tổ chức dịch vụ khẩn cấp. 

 

2.5 GayOut.com có ​​thể bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng, thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ cần thiết để tuân thủ mọi yêu cầu theo luật định, quy định hoặc yêu cầu tương tự có liên quan mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản chất hoặc chất lượng của Dịch vụ. 

 

2.6 GayOut.com sẽ cung cấp miễn phí hỗ trợ qua email cho Dịch vụ trong giờ làm việc thông thường. 

 

2.7 Sử dụng GayOutDịch vụ .com yêu cầu sử dụng dịch vụ của bộ xử lý thanh toán bên thứ 3 mà Khách hàng phải ký hợp đồng riêng. Khách hàng thừa nhận rằng GayOut.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc hoạt động của bộ xử lý bên thứ 3.

 

2.8 Khách hàng thừa nhận rằng GayOut.com cung cấp nền tảng để phát hành Vé điện tử cho người tiêu dùng và không chịu trách nhiệm về việc hoàn thành các sự kiện cho người tiêu dùng nói trên hoặc xử lý thanh toán cho những vé này. không lúc nào GayOut.com thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng, Khách hàng vẫn có trách nhiệm duy nhất là cung cấp sự kiện có liên quan đến vé và thực hiện mọi khoản hoàn lại hoặc bồi thường cho người tiêu dùng do không cung cấp sự kiện.

 

3. phí

 

3.1 Khách hàng sẽ thanh toán Phí dịch vụ theo các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận với GayOut.com. Các điều khoản này bao gồm nhưng không giới hạn ở phí cho mỗi vé được xử lý bởi GayOuthệ thống .com cho khách hàng.

 

3.2 GayOut.com có ​​thể thay đổi mức Phí hoặc điều khoản thanh toán Phí theo thời gian khi có thông báo bằng văn bản không dưới 7 ngày. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo như vậy, Khách hàng có thể thông báo GayOut.com bằng văn bản rằng họ muốn chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày có bất kỳ thay đổi được đề xuất nào về Phí. GayOut.com sau đó có thể chấm dứt Thỏa thuận hoặc rút lại thông báo của mình. 

 

3.3 Tất cả các khoản phí được trích dẫn cho Khách hàng để cung cấp Dịch vụ không bao gồm bất kỳ GST nào, mà Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bổ sung theo tỷ lệ áp dụng theo thời gian. 

 

Phí 3.4 là do trước khi dữ liệu liên quan đến vé sự kiện được phát hành cho khách hàng. Dữ liệu sẽ không được phát hành cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ. 

 

3.5 thanh toán của các phí có thể được thực hiện bằng Paypal, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

 

3.6 Không có khoản thanh toán nào được coi là đã được thực hiện cho đến khi GayOut.com đã nhận được tiền rõ ràng.

 

3.7 Nếu Khách hàng không thanh toán GayOut.com bất kỳ Khoản phí nào phải trả theo Thỏa thuận, sau đó không giới hạn bất kỳ quyền nào khác mà nó có thể có, GayOut.com sẽ được hưởng trên số tiền chưa thanh toán hàng ngày kể từ ngày đến hạn cho đến khi số tiền còn nợ được thanh toán đầy đủ. 

 

3.8 Cho đến ngày 1 tháng 2016 năm XNUMX GayOut.com sẽ không tính phí hoa hồng cho việc bán vé và việc bán vé sự kiện sẽ không tính phí. Từ ngày 1 tháng 2016 năm XNUMX GayOut hoa hồng sẽ là 10% giá bán vé.

 

3.9 Giá hiển thị trên GayOut.com cho người tiêu dùng là mức giá cuối cùng mà anh ta phải trả. Người quản lý sự kiện phải thêm các khoản phí bổ sung như thuế, xử lý, phí paypal hoặc các khoản phí khác vào giá hiển thị cho người tiêu dùng. GayOut sẽ khấu trừ 10% hoa hồng xử lý từ số tiền được chuyển cho khách hàng.

 

3.10 GayOut.com sẽ chuyển khoản thanh toán cho khách hàng để mua vé, trừ đi GayOutHoa hồng xử lý .com trong vòng 30 ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện. 

 

3.11 Nếu người tiêu dùng đã mua vé cho một sự kiện và sự kiện đó bị hủy hoặc vé của người tiêu dùng không được chấp nhận tại lối vào sự kiện GayOut.com sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc mua vé sự kiện để hoàn trả toàn bộ giá vé cho người tiêu dùng. Khách hàng sẽ không nhận được tiền cho các sự kiện bị hủy hoặc vé không được chấp nhận.

 

3.12 Nếu người tiêu dùng mua vé sự kiện nhưng không tham dự sự kiện. Khách hàng vẫn sẽ nhận được khoản thanh toán cho vé này (trừ GayOuthoa hồng xử lý .com) 

 

3.12 hóa đơn cho khách hàng sẽ được dưới tên công ty của vé Out LTD. CN-515380939

 

4. Dữ liệu, Bảo vệ Dữ liệu & Bồi thường

 

4.1 Khách hàng thừa nhận rằng Dữ liệu được lấy từ dữ liệu do khách hàng cuối cung cấp và không được kiểm tra bởi GayOut.com và theo đó, GayOut.com không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác của Dữ liệu. 

 

4.2 GayOut.com ký hợp đồng với bên thứ ba để lưu trữ và sao lưu Dữ liệu. Mặc dù bên thứ ba đó có nghĩa vụ thực hiện sao lưu định kỳ (ít nhất là hàng ngày), Khách hàng nên thực hiện sao lưu tạm thời tất cả Dữ liệu của riêng mình. GayOut.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất Dữ liệu.

 

4.3 Đó là một điều kiện của thỏa thuận này mà Client tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu (bao gồm, nếu nằm trong Khu vực Kinh tế châu Âu "EEA", bất kỳ luật áp dụng tại địa phương gây ảnh hưởng với EC 95 / 46 / EC, chẳng hạn như quy định của Data Protection Act 1998 hoặc hướng dẫn chính thức).

 

5. Nghĩa vụ & Bồi thường của Khách hàng

 

5.1 Khách hàng phải đảm bảo rằng họ có máy tính và thiết bị liên lạc phù hợp để thỉnh thoảng sử dụng Dịch vụ; GayOut.com khuyến nghị Khách hàng tối thiểu phải có máy tính, kết nối internet và trình duyệt web với thông số kỹ thuật tối thiểu là (i) Internet Explorer 7 trở lên (đối với PC) hoặc (ii) Firefox 2 trở lên (đối với MAC hoặc PC) hoặc (iii) Google Chrome (dành cho MAC hoặc PC). Bất kỳ trình duyệt web nào khác sẽ được Khách hàng tự chịu rủi ro khi sử dụng vì chúng có thể không nhất thiết phải cung cấp đầy đủ chức năng với GayOutPhần mềm của .com.

 

5.2 Điều cần thiết là danh tiếng của Dịch vụ và GayOutThương hiệu .com không bị hư hại. Theo đó, một điều kiện của Thỏa thuận này là Khách hàng sẽ không: a) theo ý kiến ​​riêng của GayOut.com, hãy sử dụng Dịch vụ để mang lại tiếng xấu cho dịch vụ hoặc nói cách khác là khiến Dịch vụ hoặc GayOut.com bị mang tiếng

 

(B) sử dụng các dịch vụ một cách đó là bôi nhọ; hoặc (c) sử dụng các dịch vụ một cách mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc cá nhân của bất kỳ bên thứ ba.

 

5.3 Khách hàng sẽ giữ bí mật mật khẩu và các chi tiết truy cập khác để sử dụng với Dịch vụ và chỉ giới hạn cho những nhân viên cần biết những chi tiết đó và phải đảm bảo tất cả những nhân viên đó biết về tính chất bí mật của thông tin đó và xử lý thông tin đó một cách phù hợp. Khách hàng sẽ thông báo GayOut.com ngay lập tức nếu tin rằng thông tin đó không còn bí mật nữa.

 

5.4 Khách hàng sẽ xem xét và nhanh chóng tuân thủ tất cả các hướng dẫn hợp lý của GayOut.com liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Khi xem xét tính hợp lý của GayOuttài khoản chỉ đường của .com sẽ được thực hiện theo quyền của người tiêu dùng và của các khách hàng khác của GayOut.com, có khả năng gây thiệt hại cho danh tiếng của GayOut.com hoặc các dịch vụ của nó và bất kỳ khiếu nại nào nhận được bởi GayOut.com từ người tiêu dùng. 

 

5.5 Khách hàng sẽ bồi thường GayOut.com đối với bất kỳ tổn thất, khiếu nại, thiệt hại và chi phí nào (bao gồm cả chi phí pháp lý) phát sinh do vi phạm điều 5 này. 

 

5.6 Khách hàng sẽ chấp nhận bất kỳ vé nào do GayOut.com cho sự kiện dành riêng của anh ấy. Vé có thể được theo dõi bằng tên của người tiêu dùng hoặc bằng mã QR có thể quét được trên chính vé. Mã này có thể được quét bởi bất kỳ ứng dụng di động máy quét mã QR nào. Dưới đây là ví dụ cho các ứng dụng như vậy: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=vi) 

 

6. Quyền sở hữu và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

 

6.1 Khách hàng thừa nhận và GayOut.com đảm bảo rằng đó là chủ sở hữu của Tài sản trí tuệ (để tránh nghi ngờ, tài sản này bao gồm Nhãn hiệu thương mại và phần mềm).

 

6.2 GayOut.com theo đây cấp cho Khách hàng giấy phép không độc quyền để

 

(i) sử dụng Phần mềm và Nhãn hiệu trong thời hạn của Hợp đồng này và 

 

(ii) sử dụng, sao chép và điều chỉnh Dữ liệu trong suốt thời gian của Thỏa thuận này và 

 

(Iii) sử dụng, sao chép hay sửa dữ liệu của khách hàng được tổ chức vào ngày chấm dứt Hiệp định này, tùy thuộc vào sự tuân thủ của khách hàng với bất kỳ đạo luật áp dụng hoặc quy định theo luật định.

6.3 sử dụng phần mềm là những điều khoản sau:

 

(A) "sử dụng" của phần mềm sẽ được giới hạn sử dụng trên internet và cho các mục đích sử dụng chỉ các dịch vụ;

 

(B) Khách hàng sẽ không có quyền sao chép, sửa đổi, đảo ngược kỹ sư, dịch ngược, tháo rời hoặc sửa đổi các phần mềm trong toàn bộ hoặc một phần, trừ khi pháp luật cho phép;

 

(c) Khách hàng sẽ không có quyền cấp giấy phép phụ của Phần mềm; và 

 

(D) Khách hàng thừa nhận rằng phần mềm sẽ không được coi là hàng hóa trong phạm vi ý nghĩa của gia Vương quốc Liên hiệp Hàng Luật 1979.

 

6.4 Khách hàng cam kết không thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm hoặc làm mất hiệu lực bất kỳ đăng ký Sở hữu trí tuệ hoặc đơn đăng ký nào, cũng như không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể hỗ trợ hoặc làm phát sinh đơn yêu cầu xóa bất kỳ sở hữu trí tuệ từ sổ đăng ký chính thức hoặc có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc danh nghĩa của GayOut.com đối với Sở hữu trí tuệ.

 

6.5 Các Khách hàng sẽ không phải thực hiện bất kỳ đại diện hoặc làm bất cứ hành động có thể được thực hiện để chỉ ra rằng nó có bất kỳ tiêu đề đúng hay lợi hay quyền sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ của các tài sản trí tuệ trừ theo các điều khoản của Hiệp định này, và thừa nhận rằng không có gì chứa đựng trong Hiệp định này sẽ cung cấp cho các khách hàng bất kỳ quyền, tiêu đề hoặc quan tâm hoặc các tài sản trí tuệ tiết kiệm như cấp bãi.

 

6.6 Tất cả việc sử dụng Tài sản trí tuệ (bao gồm Nhãn hiệu) của Khách hàng sẽ vì lợi ích của GayOut.com và thiện chí tích lũy cho Khách hàng phát sinh từ việc sử dụng Tài sản trí tuệ (bao gồm cả Nhãn hiệu) (nhưng không có thiện chí lớn hơn hoặc khác) sẽ tích lũy và được Khách hàng tin tưởng cho GayOut.com thiện chí mà Khách hàng đồng ý gán cho GayOut.com theo yêu cầu của mình và tự chịu chi phí vào bất kỳ lúc nào, cho dù trong hoặc sau thời hạn của Thỏa thuận này.

 

6.7 Khách hàng sẽ sử dụng Thương hiệu theo hình thức được quy định bởi GayOut.com theo thời gian và sẽ tuân thủ mọi hướng dẫn hợp lý được đưa ra bởi GayOut.com về màu sắc và kích thước của các phần thể hiện Nhãn hiệu cũng như cách thức và bố cục của chúng trên các sản phẩm, bao bì, nhãn, giấy gói và bất kỳ tờ rơi, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu nào khác đi kèm của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu khác liên quan đến ghi nhãn, đóng gói, quảng cáo, tiếp thị và các vấn đề khác đều được tuân thủ.

 

6.8 Việc sử dụng Nhãn hiệu của Khách hàng phải luôn phù hợp và tìm cách duy trì tính khác biệt và danh tiếng của nó như được xác định bởi GayOut.com và Khách hàng sẽ ngừng mọi hoạt động sử dụng trái ngược với GayOut.com có ​​thể yêu cầu.

 

6.9 Các Khách hàng không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên gọi giống Mark Triển mức gây nhầm lẫn đối với bất kỳ hàng hóa hoặc sử dụng thương hiệu như là một phần của bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh hoặc tên thương mại hoặc phong cách.

 

6.10 Các nghĩa vụ nêu trên như quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục có hiệu lực dù bất kỳ chấm dứt Hiệp định.

 

6.11 Nếu Khách hàng biết rằng bất kỳ người, công ty hoặc công ty nào khác cáo buộc rằng Nhãn hiệu thương mại không hợp lệ hoặc việc sử dụng Nhãn hiệu đó vi phạm bất kỳ quyền nào của bên khác hoặc Nhãn hiệu thương mại bị tấn công hoặc có thể bị tấn công, thì Khách hàng sẽ ngay lập tức cung cấp GayOut.com cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết bằng văn bản và sẽ không đưa ra bình luận hoặc thừa nhận cho bất kỳ bên thứ ba nào về những điều đó.

 

6.12 GayOut.com sẽ tiến hành tất cả các thủ tục tố tụng liên quan đến Sở hữu trí tuệ và sẽ theo quyết định riêng của mình quyết định hành động nào nếu có đối với bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm Sở hữu trí tuệ hoặc bỏ qua hoặc bất kỳ khiếu nại hoặc phản tố nào khác được đưa ra hoặc bị đe dọa liên quan đến việc sử dụng hoặc đăng ký Sở hữu trí tuệ. Khách hàng sẽ không có quyền đưa ra bất kỳ hành động nào liên quan đến Sở hữu trí tuệ dưới tên riêng của mình.

 

7. Bảo mật 

 

7.1 Khách hàng đồng ý và cam kết rằng trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này và sau đó, Khách hàng sẽ giữ bí mật và sẽ không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GayOut.com tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nào có tính chất bí mật (bao gồm Dữ liệu, bí mật thương mại, các điều khoản của Thỏa thuận này và thông tin có giá trị thương mại) mà họ có thể biết được từ GayOut.com và liên quan đến GayOut.com, bất kỳ chi nhánh hoặc khách hàng nào của nó trừ khi thông tin đó được công khai hoặc đã được bên đó biết đến tại thời điểm tiết lộ hoặc sau đó trở thành thông tin công khai trừ khi vi phạm Thỏa thuận này hoặc sau đó được bên đó sở hữu hợp pháp từ một bên bên thứ ba. 

 

7.2 Các hạn chế tại điều khoản 7.1 sẽ không áp dụng đối với bất kỳ tiết lộ nào đối với: (a) nhân viên của họ cần biết thông tin bí mật và bị ràng buộc bởi các hạn chế bảo mật tương tự; hoặc (b) cố vấn pháp lý của hai bên, tòa án, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý hiện hành; hoặc (c) các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ và truyền thông cho một trong hai bên mà việc tiết lộ đó là ngẫu nhiên đối với các dịch vụ được cung cấp và nơi các tổ chức đó bị ràng buộc bởi các hạn chế bảo mật tương tự. 

 

7.3 Để tránh nghi ngờ, không bên nào được tiết lộ ở bất kỳ giai đoạn nào cho bên thứ ba bất kỳ kế hoạch bí mật, kinh doanh hoặc tương lai nào của bên kia, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản thương mại của Thỏa thuận trừ khi tiết lộ công khai, thông cáo báo chí hoặc tương tự phát hành hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo, công khai hoặc quảng cáo nào đã được đồng ý cụ thể bởi một đại diện được ủy quyền hợp lệ của GayOutCom. 

 

7.4 Các nghĩa vụ đã nói ở trên về tính bảo mật sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực bất kể bất kỳ sự chấm dứt nào của Thỏa thuận. 

 

8. GayOutBảo hành và trách nhiệm pháp lý của .com 

 

8.1 GayOut.com đảm bảo với Khách hàng rằng Dịch vụ sẽ được cung cấp bằng sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý. 

 

8.2 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý về tử vong hoặc thương tích cá nhân của hai bên do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra hoặc cho việc xuyên tạc gian lận. 

 

8.3 GayOut.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng về mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn hoặc các yêu cầu bồi thường khác phát sinh từ bất kỳ Dữ liệu nào không đầy đủ, không chính xác, không chính xác, không đọc được, không theo trình tự hoặc ở dạng sai hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc bỏ qua của một người tiêu dùng. 

 

8.4 Theo khoản 8.2 và lưu như được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, GayOut.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách hàng vì lý do của bất kỳ tuyên bố nào (trừ khi gian lận), hoặc bất kỳ bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản ngụ ý nào (bao gồm cả những điều khoản liên quan đến chất lượng thỏa đáng hoặc sự phù hợp với mục đích), hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào theo luật chung hoặc theo các điều khoản rõ ràng của Thỏa thuận, đối với (i) mất lợi nhuận, (ii) mất doanh thu, (iii) mất tiền tiết kiệm hoặc tiết kiệm dự kiến, (iv) mất dữ liệu, (v) mất khả năng sử dụng phần mềm hoặc dữ liệu, (vi) mất mát hoặc lãng phí thời gian của ban quản lý hoặc nhân viên, (vii) bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn hoặc khiếu nại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả nào (dù là do sơ suất của GayOut.com, những người làm công hoặc đại lý của nó hoặc cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. 

 

8.5 Theo khoản 8.2, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của GayOut.com theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận sẽ không vượt quá số tiền Phí nhận được bởi GayOut.com từ Khách hàng trong 3 tháng trước đó. 

 

9. Bất khả kháng 

 

Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia trong trường hợp một số hoặc tất cả các nghĩa vụ theo Thỏa thuận không thể được thực hiện do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên vi phạm, bao gồm cả Thiên tai, thay đổi luật pháp, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, tai nạn, đình công, bế xưởng hoặc tranh chấp công nghiệp khác, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, mất nguồn cung cấp điện công cộng, hỏng thiết bị liên lạc, vỡ nợ của nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ hoặc không có khả năng bảo đảm an toàn cho các cơ sở xử lý máy tính ( kể cả những thứ có chất lượng hoặc bảo mật cần thiết), nhận dịch vụ nhắn tin văn bản SMS, nhận tài liệu hoặc nguồn cung cấp và, trong mọi trường hợp, không có khả năng làm như vậy ngoại trừ giá tăng (dù có phải do nguyên nhân đó hay không). Tuy nhiên, nếu những trường hợp như vậy kéo dài hơn 28 ngày, bên không vi phạm có thể chấm dứt Thỏa thuận và tất cả các Khoản phí do GayOut.com cho đến ngày chấm dứt sẽ đến hạn. 

 

10. Tạm ngưng và chấm dứt 

 

10.1 GayOut.com có ​​thể tạm dừng việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng nếu việc thanh toán bất kỳ Khoản phí nào bị quá hạn (cho dù Khách hàng có tranh chấp hay không). 

 

10.2 GayOut.com có ​​thể tạm dừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu theo ý kiến ​​riêng của GayOut.com việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ gây thiệt hại hoặc đe dọa làm tổn hại đến tính bảo mật hoặc tính ổn định của Dữ liệu, Trang web, Phần mềm, Dịch vụ Thành viên hoặc dịch vụ được cung cấp bởi GayOut.com cho các khách hàng khác.

 

10.3 Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận về việc đưa ra thông báo bằng văn bản của tháng 1 cho người khác. 

 

10.4 GayOut.com có ​​thể đình chỉ hoặc chấm dứt (tại GayOut.com toàn quyền quyết định) Thỏa thuận (và Dịch vụ) ngay sau khi đưa ra thông báo bằng văn bản nếu: (a) bất chấp điều khoản phụ (b) bên dưới, Khách hàng vi phạm nghĩa vụ của mình theo điều khoản 4.3, 4.4 hoặc bao gồm cả 5.1 đến 5.4; hoặc (c) nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ Điều khoản nào và (nếu có khả năng khắc phục) không khắc phục vi phạm trong vòng 14 ngày sau khi được yêu cầu bằng văn bản; hoặc (d) nếu Khách hàng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, tham gia vào một thỏa thuận với các chủ nợ, người quản lý hoặc người quản lý được chỉ định hoặc giám đốc hoặc cổ đông của họ thông qua nghị quyết đình chỉ giao dịch, kết thúc hoặc giải thể công ty ngoài mục đích hợp nhất hoặc tái thiết hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng giao dịch; hoặc (e) nếu GayOut.com không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó. 

 

10.5 Bất kỳ việc chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do nào sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà một bên có thể có quyền hoặc theo Thỏa thuận và sẽ không ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ được tích luỹ của một bên cũng như không có hiệu lực hoặc sự tiếp tục có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận rõ ràng hoặc bằng ngụ ý có ý định đi vào hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt như bảo hành và bồi thường có trong Thỏa thuận. 

 

11. Ảnh hưởng của việc chấm dứt 

 

11.1 Khi chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do gì: (a) sẽ không được hoàn trả bất kỳ yếu tố nào của Phí; (b) tất cả các khoản Phí chưa thanh toán sẽ đến hạn ngay lập tức (kể cả trên cơ sở theo tỷ lệ khi một phần của khoản phí định kỳ bị truy thu đến hạn); (c) GayOut.com sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ bất kỳ Dữ liệu nào; và (d) tất cả các điều khoản của Thỏa thuận mà để có hiệu lực cần phải tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực sau đó, bao gồm cả để tránh nghi ngờ, các khoản 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 & 15 của các Điều khoản này. 

 

12. Tranh chấp 

 

12.1 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt nào phát sinh giữa các bên liên quan đến Thỏa thuận này, đại diện cấp cao của các bên sẽ, trong vòng 10 ngày kể từ ngày một trong hai bên gửi thông báo bằng văn bản, gặp nhau một cách thiện chí tại một địa điểm trung lập của GayOutlựa chọn của .com trong nỗ lực giải quyết tranh chấp. 

 

12.2 Bất kỳ thủ tục tố tụng nào liên quan đến tranh chấp sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. 

 

13. Chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ 

 

13.1 GayOut.com có ​​thể toàn quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc thỏa thuận theo bất kỳ cách nào khác với tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bên thứ ba. 

 

13.2 Khách hàng không được chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, cấp phép phụ hoặc loại bỏ Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này hoặc có ý định làm điều tương tự mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GayOutCom. 

 

14. Truyền thông & Thông báo 

 

14.1 Khách hàng cam kết có và giữ GayOut.com đã thông báo, một địa chỉ email liên hệ hợp lệ và được theo dõi thường xuyên trong suốt thời gian của thỏa thuận này. Khách hàng sẽ được coi là đã đọc các thông báo được gửi đến địa chỉ email liên hệ này và GayOut.com có ​​thể hành động trên cơ sở đó. Trừ khi có thông báo khác GayOutĐịa chỉ email liên hệ của .com là Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. 

 

14.2 Một thông báo bắt buộc phải được đưa ra bởi một trong hai bên theo các điều khoản này sẽ được cung cấp bằng văn bản và được trao trực tiếp hoặc gửi cho bên kia tại văn phòng đã đăng ký, địa điểm kinh doanh chính hoặc địa chỉ vật lý hoặc điện tử khác như có thể tại thời điểm thích hợp đã được thông báo theo quy định này cho bên đưa ra thông báo (và điều khoản 14.1 có hiệu lực) - lưu thông báo hoặc thủ tục liên quan đến tranh chấp sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

 

14.3 Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được: (i) nếu được giao riêng, tại thời điểm giao hàng; (ii) nếu được gửi qua bưu điện trong Israel, 2 Business Days sau khi đăng; và (iii) nếu được gửi bằng đường hàng không 5 Business Days sau khi đăng; Cung cấp rằng nếu nhận được coi là xảy ra trước khi 9am hoặc sau 5pm vào một ngày làm việc thì thông báo sẽ được coi là đã được đưa ra vào ngày làm việc tiếp theo. Vì mục đích của điều khoản này trong "Ngày làm việc" có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải là ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ ở Israel và / hoặc địa điểm gửi thông báo. 

 

15. Chung 

 

15.1 Thỏa thuận cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên, thay thế cho bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó và không thể thay đổi ngoại trừ bằng văn bản giữa các bên. Khách hàng thừa nhận rằng nó không dựa vào bất kỳ đại diện nào khác ngoài các đại diện có trong Thỏa thuận này. Tất cả các điều khoản khác, thể hiện hoặc ngụ ý theo đạo luật hoặc theo cách khác, đều bị loại trừ ở mức tối đa được luật pháp cho phép. 

 

15.2 GayOut.com có ​​thể tùy ý thay đổi hoặc sửa đổi Điều khoản hoặc Dịch vụ sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng trước 30 ngày về việc tương tự. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo như vậy, Khách hàng có thể thông báo GayOut.com bằng văn bản rằng họ muốn chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày có bất kỳ thay đổi được đề xuất nào đối với Điều khoản hoặc Dịch vụ và GayOut.com sau đó có thể chọn thay đổi Điều khoản hoặc rút lại thông báo. 

 

15.3 Các bên đảm bảo rằng họ có quyền và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận và thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận. 

 

15.4 Thỏa thuận sẽ không được coi là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác hoặc việc làm nào giữa các bên. 

 

15.5 Tiết kiệm cho bất kỳ công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết nào của GayOut.com và bất kỳ chủ sở hữu nào của Sở hữu trí tuệ, một người không phải là thành viên của Thỏa thuận sẽ không có quyền hoặc nói cách khác là thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận.

 

15.6 Không hành động, không hành động hoặc trì hoãn hành động, hoặc sự chấp thuận của GayOut.com trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận sẽ được coi là từ bỏ quyền đó và không có sự từ bỏ nào bởi GayOut.com về bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào của Khách hàng sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó đối với cùng điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. 

 

15.7 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này do bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác không hợp lệ hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần, hiệu lực của các điều khoản khác của các điều khoản này và phần còn lại của điều khoản được đề cập sẽ không bị ảnh hưởng. 

 

15.8 Hiệp định sẽ được coi là một hợp đồng được thực hiện tại Israel và pháp luật của Israel sẽ được áp dụng trong tất cả các khía cạnh của Hiệp định này và các bên đồng ý để trình thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Israel.

 

GayOut.com là một dịch vụ độc đáo cho phép bạn bán vé trực tuyến trực tiếp cho khách hàng của mình và dễ dàng quản lý đăng ký sự kiện.